Luminaria en nau

Col·locació de luminaria en sostre i pantalles penjades en nau de Vision Direct, realitzada pel departament d'obres d'Invergest. Un altre client content de la serietat i professionalitat d'Invergest.