Terra radiant

El terra radiant és un tipus de climatització que ofereix cal·lefacció i refrigeració. La seva canalització s'integra, habitualment, sota el terra de la vivenda. La cal·lefacció per terra radiant és una bona opció perquè distribueix el calor de forma homogènia. Com el calor prové del terra, aquest no es perd en la part alta de les estàncies, contribuïnt a mantenir una temperatura agradable durant més temps.