Col·locació de rajoles a terrassa.

Repicat de paret i col•locació de rajoles a terrassa realitzada pel departament d'obres d'Invergest. Un altre client content per la serietat i professionalitat d'INVERGEST.