Enderroc de parets en nau i col·locació de portes RF

Enderroc de parets en nau i col·locació de portes RF, realitzat pel departament d'obres d'Invergest. un altre client content de la serietat i professionalitat d'Invergest.