INSTAL·LACIÓ DE DESCALCIFICADOR

instal·lació de descalcificador a casa particular realitzada pel departament d'obres d'Invergest. Un altre client content de la serietat i professionalitat d'Invergest.