Energia aerotèrmia

És una tecnologia que utilitza com a base l'energia de l'aire per climatitzar els diferents espais, així que podem considerar-la una font d'energia altament eficient i totalment neta. L'aerotermia utilitza una bomba de calor que escalfa l'aigua gràcies a l'intercanvi de calor amb l'exterior. Això permet generar cal·lefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària (ACS).