Reforma de bany i cuïna

Reforma de bany i cuïna realitzada pel departament d'obres d'Invergest. Un altre client content de la serietat i professionalitat d'Invergest.