Energia solar tèrmica

Rendiment màxim amb qualsevol climatologia

Els captadors de tubs de buit de Paradigma proporcionen rendiments energètics òptims fins i tot quan la radiació solar és escassa i
en la temporada de fred. Requereixen una superfície de teulat considerablement menor per kWh de calor generat que qualsevol altre
captador solar. Gràcies al sistema SolarAqua es pot connectar a la
calefacció existent sense necessitat de canviar l’acumulador, en la
majoria de casos.