Reforma integral de Jardí

Reforma integral de jardí realitzada per el departament d'obres d'INVERGEST a un client particular. Un altre client content de la serietat i profesionalitat d'INVERGEST.